De Club

 

De geschiedenis van kringgroep Frisiana!

Op initiatief van een paar actieve VDH-leden werd in 1963 de aanzet gegeven om tot de oprichting te komen van een VDH-kringgroep in Friesland, met als vestigingsplaats Leeuwarden. Deze kringgroep zou als naam Frisiana krijgen. Landelijk bestonden er toen zo’n 20 kringgroepen. In 1988 waren dat er al 140 en in 2002 ongeveer 160. Op dit moment ( augustus 2006 ), vermeldt de website van het VDH dat er rond de 110 kringgroepen aangesloten zijn. In 2013 besluiten we met de jaaroverzichten te stoppen en te starten met nieuwsbrieven deze zijn actueler en vaker per jaar. U kunt ze vinden onder Nieuwsbrieven.

2012

In januari 2012 kampen we met heel slecht weer , veldkwaliteit is na de nachtwedstrijd door het vele publiek, deelnemers en honden hopeloos. Het vele water wat daarna nog valt doet ook geen goed. Soms is het niet mogelijk om te trainen. In febr kunnen we weer als vanouds los. De kynologie trainingen worden tot 1 april gestopt, intussen proberen we een oplossing te vinden om deze tak weer nieuw leven in te blazen. Op 1 april starten we weer en gaan terug naar de oude dag nml woensdag avond. In maart is inmiddels op vrijdagavond de behendigheid gestart met onze nieuwe gecertificeerde instructeurs, Jantine, Tanja en Justin. Aangezien het losse cursussen bestaat, zijn alle rassen en rasloze honden welkom. De oude behendigheidsbaan is voorzien van een lik verf dus ook weer toonbaar. De cursus loopt als een trein en ook leden vanuit de vereniging zijn goed fanatiek. Na het examen blijft een behoorlijke groep hangen voor vervolgcursus en door een demodag in de wijk aldlan levert weer 10 nieuwe leden op. De behendigheid heeft zich gesetteld en de sfeer is uitstekend. De baan wordt stelselmatig vervangen door betere en lichtere materialen waar de instructeurs uitermate blij mee zijn. Op de voorjaarsvergadering wordt het zittende bestuur uitgebreid met een commissaris Behendigheid in de persoon van Tanja Spijkstra. De eerste in de geschiedenis van Frisiana voor zover ik weet. Intussen draait de africhting ook volle toeren en mogen we ook daar nieuwe leden verwelkomen. Soms moet com africhting Johan overleg plegen met de veldcoordinator Ekko om alles in goede banen te leiden. De evenementen barsten ook weer los met de gouden speurlijn in jan ,febr. De NKK in maart wordt een één daags gebeuren ipv twee ivm de matige hoeveelheid deelnemers. Er wordt besloten om voor de zaterdag te gaan en dat werd een superdag. Zowel organisatie en deelnemers zijn heel tevreden. In april is nog een examen wat ook goed verloopt. Dan 6 week later het tweede hoofdevenement de KCM op 12-13 mei. In okt 2011 was besloten om dit evenement te organiseren omdat het anders niet doorging. Frisiana steekt zijn nek uit ism oudvoorzitter Tom v Hiel en Appie Veenstra. Een half jaar voorbereiding tot mei 2012 vergt veel van de organisatoren, wat dan ook leidt tot een breuk tussen beide partijen. Wel een felicitatie onzerzijds aan deze heren betreffende het behalen van een Auslese titel met Wieke v Heralmaborg. Evenals houder Jan Minnema met Auslese Randy vom Leithawald. De KCM wordt netjes afgesloten en daarna gaat ieder zijnsweegs. Dit jaar wordt er geen Noorderclubmatch door ons georganiseerd. Ook komt ook er een einde aan de kynologie op woensdag. In juni wordt de kynologie weer opgestart op zondagmorgen na het speuren en voor het appél en Manwerk. Dat is een schot in de roos nu lopen er soms 20 honden en vele puppies. Gevolg hiervan is weer nieuwe leden kynologie en ook de africhting lopen hun rondjes mee. Iedereen helpt elkaar en zo hoort het! Na de KCM helaas geen Hedde Heidingabokaal, de opgave is zo gering dat we doen besluiten om het niet door te laten gaan. De Jumelage gaat wel door in Belgie, we gaan met vele leden erheen het was één groot feest. Jumelage 2013 zal plaatsvinden bij ons. Begin juli is er een heel weekend in Apeldoorn learning bij doing, wat bestaat uit workshops, clinics en demo’s op het gebied van africhting. De meeste actieveleden gaan erheen om hierna weer vol inspiratie en ideeen terug te komen. Ook dit leidt weer tot vernieuwde inzichten, en tijdens de jaarlijkse klus dag verrijzen aan de rand van het veld allerlei toestellen om de honden nog beter kennis te laten maken hiermee op een positieve manier. Ook word nog overlegd welke er nog bij moeten. Inmiddels is het juli- aug ivm met de vakanties wordt er beperkt getraind, moet kunnen. Johan, Jantine, Jan L gaan als leiding mee op jeugdkamp van de VDH in de Lier bij Rotterdam. Van onze jeugdleden gaan mee Tietsja, Corrie, Justin, Pascal en Marije getuige hun verhalen was het een Super Kamp! Op 30 aug was er een UV examen met maximale aantal deelnemers. Iedereen was geslaagd. Het viel samen met de Siegerschau in Ulm. In de zomermaanden is ook flink geïnvesteerd in het clubgebouw. Dak moest opnieuw gerenoveerd worden, cv aangelegd in de unit zodat we niet weer met bevroren leidingen zitten. Bestratingen aangepakt, geverfd, en opgeruimd. In okt stond een C- examen-wedstrijd gepland, deze werd aangepast naar een combi- ipo examen ivm met geringe opgave afd C. Aangezien we heel veel examen kandidaten hadden hebben we dat zo prima opgelost. In begin nov hadden we de onderlinge wedstrijd, met 28 deelnemers ruime deelname. Een supergezellige en ongedwongen dag met veel lol. Dit jaar onderdeel behendigheid toegevoegd wat zeer goed ontvangen is. Vanaf deze tijd valt er weer veel regen wat ons parten gaat spelen tot einde seizoen. Op 9 dec hebben we een seminar met Yoeri Veth en Djolien Knoop. Een prachtige dag met veel belangstellenden en uiteraard zeer leerzaam. Intussen regent het maar door, ons veld verandert in een modderveld en we moeten regelmatig trainingen stoppen of aanpassen. 22 dec hebben we de jaarlijkse Krystmoeting met opnieuw meer mensen dan vorig jaar. We puilden werkelijk de tent uit, ongelooflijk. Een groot succes! We hebben een primeur we gaan met een internet trailer wereldwijd. Dan even stop tijdens de Kerst en Oud en Nieuw! Op 3 jan een Nieuwjaarsreceptie en starten de trainingen weer. 2013 wordt een jubileumjaar voor ons we bestaan dan 50 jaar en willen dat uiteraard groots vieren. Een ander jasje in de vorm van nieuw logo en website zal de start zijn. Op naar 2013!

2011

Na 10 jaar voorzitter te zijn geweest geeft Tom v Hiel de voorzittershamer over aan Gea Joosten. Op dat moment is zij al enkele jaren actief in het bestuur als com kynologie. De bestuurs wisseling is nogal drastish, tegelijkertijd een nieuwe penn meester, Eric vd molen die na korte tijd opgevolgd word ook een nieuw bestuurslid Jan Louwerens, ook secretaris Cohrani huisman stopt er mee en wordt opgevolgd door Fred Sijtsma. Geert verhoef is als com africhting lange tijd afwezig door ziekte van hun dochtertje en de functie word door Johan Smit behartigd. Het is een roerige tijd, er is veel te doen in Duitse Herderland zowel op africhtinggebied als kynologie en zelfs behendigheid komt als nieuwe loot aan de boom. In okt starten 3 leden, jantine, Justin en Tanja met de cursus behendigheidsintructeurs met het doel om in voorjaar 2012 zelf cursussen op te starten. We hopen met deze tak van sport de club nieuwe impulsen te geven. In deze tijd een must. Het eerste half jaar bestaat uit evenementen, examens en wedstrijden, als redelijk groen bestuur komt er heel wat over hun heen. Maar met vereende krachten ook met die van de leden gaat alles goed. De africhtingstak van de club floreert , met vernieuwde inzichten en meerdere instructeurs en nieuwe aanwas loopt het als een trein met enorm veel inzet. De kynologietak is een zorgenkindje, al enkele jaren loopt dit terug en er zijn nog maar enkele leden die dit overeind houden. De tijd zal uitwijzen of dit nog bestaansrecht heeft bij de club. In dit jaar werd de gouden speurlijn, NKK, Hedde Heidingabokaal, Noorderclubmatch, en de Nachtwedstrijd georganiseerd naast de kleinere vaste items met veel succes. De nachtwedstrijd was weer een groot succes met meer dan 200 bezoekers. Zelfs de pers was aanwezig en werden we in 3 kranten vermeld. In nov werd het bestuur aangevuld met Ekko Oosterhuis als alg bestuurs lid en Johan Smit Deze nam de functie als com africhting over van Geert Verhoef die ook als alg lid aanblijft. Het bestuur staat dan uit 6 leden, vacature com behendigheid is vacant. Na een druk en turbulent jaar sluit frisiana het jaar af met een kerstborrel op 22 dec en heeft dan een winterstop tot 3 jan. Op naar 2012!!!!!!

2006

In het voorjaar werd een grote klussendag georganiseerd. Dat was nodig om, zoals dat vaak gaat bij verhuizingen, de laatste ach dat kan altijd nog wel eens dingen te doen. Het was een heftige dag, waarbij weer een vaste kern vrijwilligers flink de handen uit de mouwen stak! Het PB van Friesland organiseerde een pakwerkcursus. Jonathan Buizer, een van onze jeugdleden, behaalde het predicaat Kringgroep Pakwerker. Tommy van Hiel behaalde de zo begeerde wedstrijd licentie. De Hedde Heidinga Bokaal werd ook dit jaar weer op Hemelvaartsdag, 24 mei, gehouden. Met 24 inschrijvingen en redelijke weersomstandigheden, was het een prima dag. Voor uitslagen en verslagen van examens en wedstrijden, verwijzen we u naar de link uitslagen. Op het moment dat we dit schrijven bevinden we ons midden in een prachtige zomervakantie. Het jaar is nog niet om, de vakantie is nog niet om. Als u denkt dat het wel een stille tijd zal zijn, dan hebt u het mis. Ook in de zomermaanden is Frisiana een actieve kringgroep. Het jaarlijkse VDH jeugdkamp vond dit jaar bij kringgroep Frisiana plaats. De 23 kinderen en de jeugdleiding hadden een geweldige week. Prachtig weer, het was soms 30 graden !, diverse tot in de puntjes verzorgde uitstapjes en een geweldig team aan vrijwillige Frisiana-helpers, maakten deze week tot een mooie vakantieweek voor onze jonge Duitse Herder vrienden. In diezelfde week n.l. op 26 juli, vond voor de tweede keer de Clubmatch van Friesland plaats. Deze keer georganiseerd in samenwerking met kringgroep Hoogezand en in een samenstelling die het voor de 3 noordelijke provinciën mogelijk maakt elk jaar een Clubmatch te organiseren. Een nieuwe naam voor dit bijzondere, jaarlijks terugkerend evenement op de laatste woensdag van juli; de Noorder Clubmatch. Met 134 inschrijvingen overtrof deze clubmatch alle verwachtingen. Hoewel de temperatuur op de meter boven de 30 graden aanwees, verkoos ook het publiek de Noorder Clubmatch bij te wonen i.p.v. verkoeling aan het water te zoeken. Het bestuur van Frisiana bestaat op dit moment uit 5 personen. Tom van Hiel is nog steeds de voorzitter. Onder zijn bezielende leiding wordt het voor Frisiana mogelijk om te groeien en de zo spectaculaire matches in onze provincie te realiseren. Het ledental bedraagt op dit moment 75 Daarvan is ongeveer de helft actief bezig met trainingen, examens en wedstrijden.

2005

Na de zomervakantie van 2005 werd op het oude terrein definitief niet meer getraind. Met nog talloze klussen voor de boeg, betrokken we het nieuwe terrein en de nieuwe kantine. In dat jaar werden de grote lichtmasten op het terrein aangesloten en werden de kachels geplaatst, zodat het in de kantine aangenaam vertoeven werd.

Op de laatste woensdag van juli organiseerde onze kringgroep de Clubmatch van Friesland. Niemand dacht dat dat zou kunnen lukken. Een wedstrijd midden in de vakantie en ook nog midden in de week? Maar met maar liefst 125 inschrijvingen werd het een geweldig succes. Tijdens deze geslaagde dag werd het idee geopperd om in samenwerking met kringgroep Hoogezand de clubmatch ieder jaar op de laatste woensdag in juli te organiseren.

Het NIAK werd gehouden op 22 en 23 oktober. Het was wederom een geslaagd weekend. Nieuw bij deze wedstrijden was het onderdeel Snelst stellende hond. Hierbij is het de bedoeling dat de deelnemende honden één voor één de afstand doen die de hond aflegt vanaf het moment dat de geleider de hond laat stellen op de pakwerker. De snelheid op de laatste 10 meter wordt gemeten, net voordat de hond op de mouw komt. De hond met de hoogste snelheid mag zich De Kogel van het jaar 2005 noemen. De pakwerkers Vincent Honselaar, Robbie de Jong en Willem van Wessel klaarden deze klus. Het idee was een groot succes!!! De Kogel van het jaar 2005 werd Cobus v.d. Moezenbulte met geleider Frans Hendriks.

2004

In dit jaar is vooral bijzonder dat een eenvoudige kringgroep als Frisiana, het NIAK heeft georganiseerd. Dat dat een spannende onderneming is en een gigantische organisatie vergt, mag duidelijk zijn. Met een grote inzet van heel veel vrijwilligers, werden het zeer geslaagde dagen. Iedereen was zodanig vol lof, dat kringgroep Frisiana gevraagd werd om het NIAK voor 2005 ook weer te organiseren. Er waren meer wedstrijden en examens. Daarvan kunt u de uitslagen en verhalen lezen in het archief.

Het jaar 2004 staat ook volop in het teken van de bouw. Elk vrij uurtje waren er wel mensen te vinden die aan de nieuwe kantine werkten. Vrijwilligers, die allemaal hun gewicht in goud waard zijn. Zonder die inzet zouden we het eindresultaat niet bereiken.

2000

We slaan een stukje in de geschiedenis over. Niet omdat er niets gebeurde in die tijd. Natuurlijk waren er de wedstrijden en examens die kringgroep Frisiana organiseerde. Natuurlijk ging dat allemaal gepaard met eigen anecdotes en bijzondere uitslagen. Veel daarvan kunt u terugvinden in de uitslagen en verslagen die opgeslagen zijn in het archief op deze site. Met Tom van Hiel als voorzitter aan het roer, gaan we het nieuwe decennium in.

Na vele jaren van onzekerheid of we nu wel of niet op onze huidige plek zouden kunnen blijven, stond Frisiana weer een grote verandering te wachten. Na dik 20 jaar op de huidige locatie te hebben gezeten was het een feit: we gaan verhuizen. Aan de andere kant van de stad Leeuwarden, vlakbij de Frieslandhal werd ons een terrein toegewezen.

Op een plek waar meerdere hondenclubs trainen, kregen wij ons eigen veld. Wanneer we echt over zouden gaan is dan nog niet helemaal duidelijk. Dat hing o.a. af van de kantine die er neer gezet zou worden en van de verlichting die er zou worden geplaatst. Gehoopt en verwacht werd dat we in 2003 op de nieuwe plek, de Simon Vestdijkwei 30 in Leeuwarden, zouden zitten. Die streefdatum werd niet gehaald. Met man en macht werd er gebouwd en gewerkt. Er werd een complete kantine opgehaald uit Limburg. Gas, water, elektriciteit en riolering werden aangelegd. Er kwam een kelder onder de kantine, een riante keuken die het vernoemen waard is. Er kwam een overkapping voor de kantine, waardoor men droog kan zitten, staan of over de balustrade hangen. Er kwam een pakwerkershok met douche en tenslotte werd alles op het oude terrein met de grond gelijk gemaakt. Dat alles kostte veel tijd, veel energie en veel geld. Een impressie van deze bouw kunt u terugvinden op de fotopagina.

1990

Dit jaar startte Frisiana met een ledenaantal van 75. Tijdens de ledenvergadering op 28 maart 1990 werd Foeke Tienstra officieel als bestuurslid gekozen. Hij ging de functie van commissaris africhting vervullen. Een functie die hij het jaar daarvoor al ad interim toegewezen had gekregen. Peter Veenema werd tot secretaris benoemd. Daarmee was het bestuur weer op volle sterkte gebracht. Intussen was ook Kitty van Dommelen toch weer achter de redactietafel aangeschoven en nam zij samen met Coby Hamming de verzorging van het clubblad weer voor haar rekening. Het africhtingseizoen begon direct veelbelovend met een 2-daags examen, met totaal 19 deelnemers. Het seizoen werd in november afgesloten met nogmaals een 2-daags examen, nu met 18 deelnemers. Op de Kampioenschapsclubmatch in Tilburg werd Frisiana kringgroepkampioen 1990. Alweer voor de 3e keer! Tijdens dit evenement behaalde Ursa van Nieuwlandshof de 1e uitmuntend (eig. Geert Kroesen en Heerco Walinga).

1989

Tijdens de ledenvergadering op 17 maart 1989 vond er een bestuurmutatie plaats. Hetty van der Weide kon zich voortaan alleen met haar functie van commissaris africhting bezighouden, omdat er een kandidaat-voorzitter was gevonden in de persoon van Eppie Nieuwenhuis. Hij werd als zodanig gekozen. Clara Blauwwiekel trad echter af als bestuurslid. Omdat er niet tijdig een kandidaat voor de functie van secretaris was gevonden, nam Heerco Walinga deze post waar, naast de functie van commissaris kynologie. Is het traditiegetrouw een probleem om een voltallig bestuur achter de tafel te krijgen (en te houden), de redactie van het clubblad kampt met hetzelfde probleem. Kitty van Dommelen gaf, na 4 jaar het blad te hebben verzorgd, te kennen te willen stoppen. Enerzijds omdat ze het na 4 jaar wel welletjes vond en anderzijds omdat ze steeds tevergeefs had geprobeerd om assistentie te krijgen. De bestuursleden Heerco Walinga en Coby Hamming namen deze taak er maar even tijdelijk bij. In 1989 werden maar liefst drie VH-examens georganiseerd daarnaast nog een fokgeschiktheidskeuring ( 17 deelnemers, allemaal goedgekeurd ) en niet te vergeten de Oldehovebokaal. Deze wedstrijd werd een regelrechte rampwedstrijd. Van de 18 VH III deelnemers zakten er maar liefst 16 !!!! Honden met gigantische speurresultaten achter hun naam, zakten bijna allemaal op het speurveld. Wat te denken van 5, 6, 10, 30 of 50 punten voor afdeling A ?? Op het oog prima speuromstandigheden en dan zie je toch maar weer eens, onze hondjes zijn levende wezens. Een raadsel! Rein Klunder herhaalde zijn prestatie van 1988, door wederom 270 punten te scoren op het Individueel Africhting Kampioenschap. De clubmatch, nu weer op Hemelvaartsdag, trok 70 deelnemers. Dat betekende helaas toch 20 inschrijvingen minder dan in 1988. Halverwege 1989 gaf Hetty van der Weide te kennen wegens persoonlijke redenen haar functie van commissaris africhting neer te leggen; haar taak werd ad interim waargenomen door Foeke Tienstra.

1988

In 1988 bestond kringgroep Frisiana 25 jaar. Het jubileumjaar begon met de nodige bestuurlijke problemen. Iets wat in de jaren daarvoor helaas ook nogal eens het geval was. Uiteindelijk slaagde men er in om een nagenoeg compleet bestuur te formeren. Met Hetty van der Weide als voorzitter a.i. èn commissaris africhting, Heerco Walinga commissaris kynologie, Coby Hamming penningmeester en Clara Blauwwiekel secretaris, maakte men een nieuwe start. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum werd op zaterdag 25 juni een open dag gehouden voor leden en belangstellenden. ‘S avonds was er feest in een grote tent, incl. live-muziek. Als ik heel goed nadenk kan ik me de lichte hoofdpijn op zondagmorgen nog herinneren ( wie niet trouwens ?!) Er werd dat jaar nog meer gedaan aan de promotie van de Duitse herdershond. Tijdens de tentoonstelling Plant en Dier in de Frieslandhal werd door een aantal Frisiana leden een demonstratie gegeven. Dat was een zeer positieve reclame was ons Duitse Herder ras. Een bijzondere prestatie leverde Rein Klunder in dat jaar. Rein nam met Lana v.Haus Kalbach deel aan het Individueel Africhtings Kampioenschap in Nijmegen. Hij behaalde daar een zeer verdienstelijke ZG met 270 punten. Er werden in 1988 bij Frisiana 2 VH-examens gehouden en 1 VZH-examen. De jaarlijkse africhtings wedstrijd de Oldehove bokaal, vond plaats met 7 deelnemers. De traditionele Frisiana clubmatch wordt meestal op Hemelvaartsdag gehouden. Dit jaar vond het echter plaats op 29 mei, omdat Hemelvaartsdag een sperdatum was. De clubmatch en telde 90 deelnemers.

1985

In 1985 presteerde Frisiana het om op de Kampioenscubmatch kynologisch clubkampioen van Nederland te worden. Onder andere Heerco Walinga speelde een belangrijke rol in de inspanningen die aan deze overwinning vooraf gingen..

1984

Het ledental dat eind zeventiger jaren nog op een kleine 150 zat, daalde in 1984 tot zeventig. Belangrijke oorzaak was dat er meerdere kringgroepen opgericht werden, zoals Bolsward, De Wâlden en Oost Friesland. In dit jaar overleed Jan Barendsma. Eén van de eerste africhters van Frisiana.

1980

In 1980 stond er weer een verhuizing op het programma. We moesten een paar honderd meter verderop, werd ons gezegd. We kregen de toezegging dat we hier minimaal 10 jaar konden blijven zitten. Dit bracht het toenmalige bestuur tot de conclusie dat er geïnvesteerd kon worden. Er werd een keet aangekocht en alles werd opgeknapt. De officiële opening was op 23 mei 1981 en werd verricht door de heer Craenen.

1975

In 1975 werd naast een goed bezochte clubmatch met meer dan 160 inschrijvingen, 2 VH-examens en 1 UV-examen, voor het eerst een keuring op fokwaarde gehouden. Keurmeester was toen de heer van Asselt.

1974

In 1974 stond er weer een verhuizing op het programma. Dit keer van de James Wattstraat naar het Kalverdijkje. De contributie bedroeg in dit jaar F15,- In 1963 was dit nog F12,-. In dit jaar trad de heer Hedde Heidinga als commissaris africhting toe tot het bestuur. De heer Heidinga wordt hier met name genoemd, omdat hij voor de africhting binnen Frisiana, maar ook voor de africhting binnen Nederland, veel betekenis heeft gehad.

1973

In 1973 werd voor de eerste keer een 2-daags examen gehouden. Keurmeester was de heer Toman.

1972

In 1972 werd voor het eerst een demonstratie gegeven. Het tweede examen werd aangevraagd en de africhting kreeg steeds meer aandacht.

1971

In 1971 was er weer een verhuizing en wel naar een stukje industrieterrein aan de James Wattstraat in Leeuwarden. Voor het eerst verrees een eigen kantine.

1970

Op 28 juni 1970 werd het eerste VH-examen gehouden. Met 4 deelnemers van de eigen kringgroep en 2 deelnemers vanuit Amsterdam, waren er genoeg deelnemers om het examen door te laten gaan. In september 1970 werd er een terrein in gebruik genomen onder Marssum. De schaftkeet bood weerstand tegen wind en regen. In dit jaar werd voor het eerst ook een bezoek gebracht aan de Hauptzuchtschau in Duitsland. Ook werd in dit jaar het besluit genomen om de honden te laten röntgenen op HD. De eerste 7 honden die werden onderzocht, kregen allemaal het advies: afgeraden voor de fok. Wat in dit jaar het vermelden verder waard is, is dat maar liefst 22 honden van de club meeliepen in de avondvierdaagse. Om de financiële draagkracht een beetje te vergroten werd oud papier opgehaald. Ook werden er bierglazen met clubembleem verkocht om de clubkas te spekken.

1965

Na het succes van de in 1964 gehouden clubmatch, had het bestuur voldoende vertrouwen om het nog wat groter aan te pakken. Men had bij de VDH toestemming gevraagd en ook gekregen, voor het organiseren van de Kampioensclubmatch 1965. Dit evenement werd gehouden op 3 juli 1965, op het terrein van de Frieslandhal in Leeuwarden. Vier Duitse keurmeesters, te weten de heren Buchholz, Heine, Simon en Wicht, kregen totaal 193 honden voorgeschoteld. De nu nog (1988) veelzeggende Bodo von Lierberg, werd winnaar bij de reuen. Bij de teven was dat Bianca von Pathmospark. Iedereen was destijds vol lof over de organisatie van dit belangrijke kynologische evenement. De training (vooral kynologie) vond plaats op het grote parkeerterrein voor de Friesland hal. Tussen de 20 en 30 deelnemende honden waren geen uitzondering. De heer J. van Tuinen had de leiding van de ringdressuur. In 1965 werd ook de eerste voorzichtige aanzet gegeven tot de africhting. Na een aantal maanden training brak op 25 september 1965 de grote dag aan van het G&G-examen. Tien combinaties deden mee. Drie daarvan, konden na afloop het felbegeerde diploma in ontvangst nemen n.l. de heren Stoelinga, van der Zee en Nieuwenhuis (red. Inderdaad Eppie, ons erelid).

1964

Op I juli 1964 telde men 75 namen in het ledenbestand. Een half jaar later, n.l op 1 januari 1965 waren dat 87 leden. 1 juli 1965 had het ledental zich uitgebreid tot 97. Eind 1965 steeg dat tot boven de 100. Dat is in twee jaar tijd een stijging van ongeveer 670%. Door de jaren heen zijn er leden weggevallen, maar ook bijgekomen. Op dit moment (1 augustus 2006) ) tellen we 98 leden op de lijst, waarvan ongeveer de helft actief deelneemt aan de trainingen. De eerste officiële activiteit onder de vlag van de VDH was een clubmatch in de Frieslandhal te Leeuwarden en wel op 21 maart 1964. Maar liefst 102 ingeschreven honden stonden in de catalogus vermeld en nog eens 60 moesten worden geweigerd, in verband met de voorschriften van de raad van beheer. Het eerste evenement was meteen al een daverend succes voor de jonge kringgroep. In de eerste jaren had men bij Frisiana wat concurrentie van een wilde groep, genaamd Rond de Elf Meren. Het was een groep die nimmer officiële erkenning bij de VDH heeft aangevraagd en die weer geruisloos is verdwenen.

1963

Op de oprichtingsvergadering op 21 juni 1963 werd de geboorte vanFrisiana een feit. Bij de start van kringgroep Frisiana telde het ledenbestand 15 namen. Het bestuur heeft er toen samen met de leden veel aan gedaan om dit bestand te vergroten en niet zonder resultaat. Op verschillende plaatsen in Friesland organiseerde men puzzeltochten. Hoewel de respons, wat nieuwe leden betreft, in het begin wat tegenviel, bleek al snel dat de kringgroep wel degelijk in een behoefte voorzag. Startte men zoals gezegd met 15 leden, eind 1963 waren er dat al 34.

Tot slot:

U bevindt zich op dit moment op onze geheel vernieuwde site. We hopen dat u genoten heeft van dit verslag en dat u zich thuis voelt op onze site en bij onze kringgroep. Ongetwijfeld zal aan dit verslag nog geen einde komen. Kringgroep Frisiana heeft toekomst en zal daarom nog heel veel geschiedenis aan dit verslag toe gaan voegen.