Gedrag en Gehoorzaamheid (G&G)

De Puppy en Gedrag en Gehoorzaamheid (G&G) cursus bij V.D.H. Kringgroep Frisiana is een gehoorzaamheidscursus bedoelt voor alle honden, ongeacht het ras. Tijdens de cursus staat training op een positieve manier centraal.

De nieuwe cursus zal op maandag 29 april 2024 starten. De cursus bestaat uit 9 trainingen op maandagavond en afsluitend een examen. De kosten voor de G&G-cursus bedraagt €85,- inclusief koffie en thee. Inschrijven kan via onderstaand inschrijfformulier.

Na een eerste kennismaking kan er op basis van de leeftijd en ervaring van de hond worden ingestroomd in de puppy-, basis- of gevorderde groepen. De puppy- en basisgroepen starten om 19:00 uur en afhankelijk van het aantal inschrijvingen starten de gevorderde groepen om 20:00 uur. De indeling van de groepen zullen in overleg met de instructeurs worden opgesteld.

Voor de cursus heb je nodig:
– Een vaste halsband, schakelketting (met grote schakels) of tuig;
– Een lijn van ongeveer 2 meter (géén flexi lijn);
– Een speeltje (zonder geluid i.v.m. de aanwezigheid van andere honden);
– Een heleboel lekkere hapklare beloning.

Ook vragen we je het paspoort de eerste cursusdag mee te nemen. Zo kunnen de inentingen (of titerbepaling) gecontroleerd worden.

Voor meer informatie of vragen over de G&G cursus bij V.D.H. Kringgroep Frisiana kan contact opgenomen worden met Roald Nefs per mail via info@roaldnefs.com of telefonisch via +31630892299.

Instructeurs

De Puppy en Gedrag en Gehoorzaamheid (G&G) cursus bij V.D.H. Kringgroep Frisiana wordt begeleid door de volgende instructeurs:
– Karin Dijkstra
– Hans Buurmeester
– Fred Sijtsma
– Hinke Sijbesma
– Harm Knol

Huisregels

Om de cursus voor iedereen prettig te maken gelden er een aantal huisregels:
– Zieke honden (o.a. diarree, braken, kennelhoest, oormijt, etc.) zijn niet toegestaan. Bij twijfel dient men voorafgaande aan de training contact op te nemen met diens toegewezen instructeur.
– Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn, alleen met toestemming van de instructeur mag de hond afgelijnd worden.
– De geleider mag de hond nooit en te nimmer opzettelijk pijn doen, bij ontoelaatbaar gedrag zal de cursist verwijderd worden.
– Honden mogen niet in de kantine maar wel op het terras voor de kantine.
– Honden mogen geplaatst worden in daarvoor bestemde kennels of in de auto met voldoende ventilatie, dit geheel op eigen risico.
– Publiek is welkom maar mag niet op het veld zonder toestemming van de instructeur.
– Voor- en tijdens de les mag geen alcohol, drug of andere middelen die het reactievermogen kunnen verminderen worden gebruikt.
– Zorg ervoor dat voor aanvang van de cursus de hond is uitgelaten buiten het trainingsveld. Mocht de hond onverhoopt toch de behoefte op het terrein doen dan dient dit opgeruimd te worden en te worden weggegooid in de container op de parkeerplaats van de vereniging.
– Roken, drinken en eten is verboden op het veld.
– Roken is verboden in de kantine.
– Mobiele telefoons

V.D.H. Kringgroep Frisiana stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan mens en dier, verlies/diefstal en of beschadiging van persoonlijke eigendommen, of anders ontstaan voor, tijdens of na de cursus. Het bestuur van V.D.H. Kringgroep Frisiana behoudt het recht om mens of dier te weigeren op het terrein.

Inschrijven

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

Geslacht
Voorwaarden