Welkom op de website van VDH Kringgroep Frisiana!


Wat zijn onze doelstellingen?

Alle leden te laten trainen in de door hun gekozen discipline, bijv africhting, kynologie, behendigheid, of gedrag en gehoorzaamheid en tevens de vrijheid te geven op welk niveau recreatief of wedstrijdgericht. Respect en sportiviteit voor elkaar en elkaars honden.

Wat maakt ons vooruitstrevend?

Open staan voor andere nieuwe ideeën/inzichten en daardoor de leden stimuleren om zelf ook daarover na te denken en daar bewust naar te handelen.

Wat verwachten we van onze leden?

Een sociale bijdrage in het vrijwilligerswerk. Dit kan variëren van het helpen met bij een evenement, examen, klusdag, kantinedienst, benaderen sponsoren etc…