G&G 5 september

Gedrag en Gehoorzaamheid (G&G)
De Puppy en Gedrag en Gehoorzaamheid (G&G) cursus bij V.D.H. Kringgroep Frisiana is een
gehoorzaamheidscursus bedoelt voor alle honden, ongeacht het ras. Tijdens de cursus staat
training op een positieve manier centraal.
De eerstvolgende cursus start op maandag 5 september 2022, inschrijven kan via
onderstaand inschrijfformulier. De cursus bestaat uit 9 trainingen op maandagavond en
afsluitend een examen. De kosten voor de G&G cursus bedraagt €75,- inclusief koffie en
thee.
Na een eerste kennismaking kan er op basis van de leeftijd en ervaring van de hond worden
ingestroomd in de puppy-, basis- of gevorderde groepen. De puppy- en basisgroepen starten
om 19:00 uur en gevorderde groepen om 20:00 uur. De indeling van de groepen zullen in
overleg met de instructeurs worden opgesteld.
Voor de cursus heb je nodig:
– Een vaste halsband, schakelketting (met grote schakels) of tuig;
– Een lijn van ongeveer 2 meter (géén flexi lijn);
– Een speeltje (zonder geluid i.v.m. de aanwezigheid van andere honden); – Een
heleboel lekkere hapklare beloning.
Ook vragen we je het paspoort de eerste cursusdag mee te nemen. Zo kunnen de inentingen
(of titerbepaling) gecontroleerd worden.
Voor meer informatie of vragen over de G&G cursus bij V.D.H. Kringgroep Frisiana kan
contact opgenomen worden met Hans Buurmeester per mail via
hansbuurmeester@gmail.com of telefonisch op +31631960650. Bij honden met een
probleem kan er contact opgenomen worden met Jan Louwerens via +31630531676.
INSTRUCTEURS
De Puppy en Gedrag en Gehoorzaamheid (G&G) cursus bij V.D.H. Kringgroep Frisiana wordt
begeleid door de volgende instructeurs:
– Karin Dijkstra
– Hans Buurmeester
– Fred Sijtsma
– Peter Fopma
– Roald Nefs

HUISREGELS
Om de cursus voor iedereen prettig te maken gelden er een aantal huisregels:
– Zieke honden (o.a. diarree, braken, kennelhoest, oormijt, etc.) zijn niet toegestaan.
Bij twijfel dient men voorafgaande aan de training contact op te nemen met diens
toegewezen instructeur.
– Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn, alleen met toestemming van de
instructeur mag de hond afgelijnd worden.

– De geleider mag de hond nooit en te nimmer opzettelijk pijn doen, bij ontoelaatbaar
gedrag zal de cursist verwijderd worden.
– Honden mogen niet in de kantine maar wel op het terras voor de kantine.
– Honden mogen geplaatst worden in daarvoor bestemde kennels of in de auto met
voldoende ventilatie, dit geheel op eigen risico.
– Publiek is welkom maar mag niet op het veld zonder toestemming van de
instructeur.
– Voor- en tijdens de les mag geen alcohol, drug of andere middelen die het
reactievermogen kunnen verminderen worden gebruikt.
– Zorg ervoor dat voor aanvang van de cursus de hond is uitgelaten buiten het
trainingsveld. Mocht de hond onverhoopt toch de behoefte op het terrein doen dan
dient dit opgeruimd te worden en te worden weggegooid in de container op de
parkeerplaats van de vereniging.
– Roken, drinken en eten is verboden op het veld.
– Roken is verboden in de kantine.
– Mobiele telefoons
V.D.H. Kringgroep Frisiana stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan mens en dier,
verlies/diefstal en of beschadiging van persoonlijke eigendommen, of anders ontstaan voor,
tijdens of na de cursus. Het bestuur van V.D.H. Kringgroep Frisiana behoudt het recht om
mens of dier te weigeren op het terrein.

Klik op de foto om het inschrijfformulier te downloaden