Africhting

Speuren

Op zondag begint de trainingsdag met het speuren. Rond Leeuwarden lopen de leden vaak bij weer en wind door een weiland om het spoor uit te zetten dat de hond later terug moet vinden. De ervaren leden brengen hun kennis over op de onervaren leden. Zij geven instructies waardoor je kunt leren hoe je een hond kunt leren speuren. De leerschool begint meestal met korte rechte sporen, waarop om de zoveel passen voedsel wordt gelegd. We proberen in het kopje van de onervaren ( jonge ) hond te krijgen dat hij denkt: Oh, als ik de voetstap volg, komt er iets lekkers. Als de hond dit door heeft, bouwen we de hoeveelheid voedsel af en proberen hem te laten begrijpen dat zelfs het nemen van een bocht hem bij zijn voedsel brengt. Als dit allemaal lukt, gaan we de hond leren dat hij gaat liggen bij een voorwerp wat vooraf ergens op het spoor gelegd is. Alles wordt steeds moeilijker. De tijd tussen het uitlopen van het spoor en het laten speuren wordt vergroot. De lengte van het spoor neemt toe, het aantal hoeken en het aantal voorwerpen. In de praktijk duurt het vaak minimaal 1 jaar voordat de hond zover is dat hij een spoor kan vinden dat ongeveer 400 passenlang is, waarin 2 hoeken zijn aangebracht en wat 20 minuten heeft gelegen. Als de hond dit goed beheerst kunnen de volgende examens vaak beter worden gehaald. Bij het zwaarste examen is het spoor 2000 pas, heeft het spoor 3 uren gelegen, liggen er 7 voorwerpen, zitten er gekke vormen in het spoor, moet de hond over verschillende soorten terreinen en is er met opzet ook nog een vreemd persoon doorheen gelopen.

Speuren Speuren 

Appél

Bij het appèl leren we de hond te gehoorzamen. Basis van het gehoorzamen is het spel. De onervaren ( jonge ) honden wordt geleerd dat het op het trainingsveld leuk is, omdat er iets wordt gedaan. Vaak wordt er met de bal gespeeld. Toch proberen we in het koppie van de hond te krijgen, dat wanneer hij de bal wil hebben, hij er wel eerst iets voor moet gaan doen. Bijvoorbeeld: als hij op het commando “zit” ook gaat zitten, krijgt hij de bal of een andere beloning, bijvoorbeeld voer. Dit wordt steeds verder uitgebouwd. De hond krijgt de bal pas als hij vlot en netjes naast de voet gaat zitten op het commando. Op deze manier proberen we de hond verschillende zaken aan te leren: dat hij netjes, zonder trekken, naast ons loopt, dat hij blijft liggen terwijl er mensen en honden om hem heen lopen, dat hij gaat liggen bij het commando “Af” etc. Zo komen er, net als bij het speuren, steeds meer dingen bij. Ook wordt het tijdstip van belonen steeds verder uitgesteld. De hond moet steeds meer doen voor een beloning. Het doel is uiteindelijk een hond naast je te krijgen die graag luistert, omdat hij weet dat goed gedrag beloond wordt. Ook bij dit onderdeel train je minimaal een jaar, om het eerste examen te kunnen halen.

Appél Appél Appél

Manwerk

Bij het manwerk leren we de hond hoe hij ons kan verdedigen als we door iemand aangevallen worden, al zal dat alleen op commando zijn, en is het niet zo dat als de hond iemand ziet direct wil aanvallen om je te beschermen. We maken daarbij gebruik van bepaalde driften die de hond van nature in zijn karakter heeft. Zo wil bijna elke hond graag achter iets aan wat beweegt. De zogenaamde buitdrift. Hier beginnen we in het manwerk met de hond dan ook als eerste mee. Met een jutezak gaan we voor de hond langs en proberen de hond zover te krijgen dat hij de zak wil hebben. Wanneer hij dit laat zien en er fanatiek heen wil, mag hij de jutezak, dus “de buit”, hebben. Als de hond wat ouder wordt, vervangen we de jutezak voor een bijtrol. Ook hier gaan we hetzelfde te werk als bij de jutezak. Vervolgens gaan we over op een speciale bijtmouw, die een persoon om zijn arm doet. Wanneer de persoon de mouw omdoet en de hond laat zien dat hij de mouw graag wil hebben, dan mag hij in de harde mouw bijten en mag hij hem daarna als beloning hebben. De hond moet in alle gevallen gehoorzaam zijn. Zo moet de hond de mouw loslaten als de baas dit zegt. Als de baas wil dat de hond gaat liggen, dan moet de hond dit ook doen. Vanzelfsprekend mag de hond ook alleen maar in de mouw bijten als de baas hem daar het commando voor geeft. Het hele traingsprogramma is er op gericht om uiteindelijk het examenprogramma te kunnen doen.

Manwerk Manwerk Manwerk Manwerk

De kosten van het lidmaatschap kunt u opvragen bij onze penningmeester, deze kunt u vinden door naar het bestuur te gaan.

Trainingstijden:

Dinsdag: Om 19:00 pakwerk.
Donderdag: Om 19:00 appél.
Zondag: Om 9:00 speuren, 11:00 appél, en daarna aansluitend pakwerk.