Welkom op de nieuwe website van VDH Kringgroep Frisiana!

We trainen weer  met in acht neming van de geldende Corona maatregelen. Aanvraag gast training eerst goedkeuring Bestuur. Wat zijn onze doelstellingen? Alle leden te laten trainen in de door hun gekozen discipline, bijv africhting, kynologie, behendigheid, of gedrag en gehoorzaamheid en tevens de vrijheid te geven op welk niveau recreatief of wedstrijdgericht. Respect en […]